لینک های دسترسی

سنيگال در مذاکرات بين جناح های فلسطينی ميانجیگری ميکند


کشور سينگال در غرب افريقا ميزبان مذاکرات بين جناح هاي فلسطيني فتح و حماس است.

اين سه جانب بروز شنبه بيانيۀ مشترکي صادر نموده گفتند که مذاکرات آغاز يافته ولي جزئيات بيشتري فراهم ننمودند.

اختلاف بين حماس و فتح سال گذشته بعد از آن افزايش يافت که حماس با اعمال قوه کنترول باريکۀ غزه را بدست گرفت.

در ماۀ مارچ، عبدالحي وادي، رئيس جمهور سنيگال پيشنهاد کرد که بين جناح هاي فلسطيني ميانجي گري کند. آقاي وادي رئيس سازمان کنفرانس اسلامي است.

هفتۀ گذشته، محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان خواستار مذاکرات آشتي بين جناح فتح مربوط خودش و حزب حماس گرديد.

مقامات ارشد حماس از دعوت رئيس ادارۀ فلسطينيان استقبال کردند و خواستار يک گفت و شنود ملي گرديدند.

XS
SM
MD
LG