لینک های دسترسی

نشست پاریس - کمک های بیشتر به افغانستان


قرار است نشست بزرگی که در آن موضوع کمک های بیشتر به افغانستان از سوی جامعه جهانی اعلان خواهد شد، به تاریخ دوازده هم ماه جون سال روان میلادی، در پاریس منعقد گردد.

درین نشست، نماینده های هشتاد کشور و موسسات جهانی کمک کننده اشتراک خواهند داشت. مقامات حکومت افغانستان میگویند هدف از نشست پاریس این است که جامعه جهانی استراتیژی پنج ساله حکومت را مطالعه و حمایت نمایند.

ولی اکثر اهالی افغانستان میگویند برای کمک به افغانستان قبلا چنین نشست های صورت گرفته است، ولی در زنده گی شان کدام تغییری را ببار نیاورده است.

در کابل، جرگه صلح ملی افغانستان، طی نشستی تحت شعار "خواست مردم افغانستان از کنفرانس پاریس مبنی بر امنیت وبازسازی همه جانبه"، به اشتراک صد ها تن از بزرگان و شخصیت های علمی در ستدیوم ورزشی گردهم آمده و از اشتراک کننده گان کنفرانس پاریس خواستار پایان جنگ و صلح دایمی گردید.

انجینر محمد افضل احمدزی، سرپرست جرگه صلح ملی به تلویزیون آشنای صدای امریکا گفت: حکومت افغانستان مانند پاکستان با مخالفین باید از راه مذاکره، طرق حل را جستجو نماید.

همچنان ریس جمهور کرزی با لورا بوش در یک کنفرانس مشترک خبری در کابل به جواب سوالی که آیا در مورد فساد اداری نگرانی خویش را در این نشست ابراز خواهد نمود یا نه، گفت: "آنان در یک فضای دوستانه موضوعات را بررسی خواهند نمود."

اما نهاد های جامعه مدنی میگویند کمک های جامعه جهانی با حکومت افغانستان باید هماهنگ شده و جبهه ملی به این نظر است که در این نشست روی موضوعات مهم بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG