لینک های دسترسی

جورج بش به اروپا مواصلت کرد


جورج بش رئيس جمهور امريکا جهت سفر يک هفتهٌ به منظور قايم نمودن روابط امريکا با کشور هاي آنطرف اقيانوس اطلس ، به سلوانيا مواصلت نمود.

طيارۀ حامل آقاي بوش شام دوشنبه بوقت محل در ميدان هوايي (لوبليانا) پايتخت سلوانيا فرود آمد. بروز سه شنبه، رئيس جمهور بوش بديگر رهبران ارشد اتحاديه اروپا در خارج از شهر (لوبليانا) خواهد پيوست تا در جلسهٌ سالانه بين امريکا و اتحاديهٌ اروپا اشتراک نمايد.

آقاي بش همچنان به کشور هاي جرمني، برتانيه ، فرانسه ، ايتاليه و واتيکان سفر خواهد نمود.

آقاي بوش ضمن سخناني که قبل از مسافرت خود در واشنگتن ايراد نمود گفت قيم روزافزون انرژي و ديگر مسايل اقتصادي از موضوعات عمده در مذاکرات وي در اروپا خواهد بود.

وي همچنان در ضرورت به کاهش اتکاي متحدين خود به مواد سوختي هايدروکاربن، تاکيد نمود. انتظار ميرود آقاي بش در جريان سفرش، از کشور هاي اروپائي تقاضا نمايد تا افغانستان را کمک کنند، و بر ايران بخاطر اتهامات انکشاف اسلحهٌ ذروي فشار بيشتر وارد نمايند.

گفته ميشود که در جريان اين مذاکرات، مسايل صلح شرق ميانه و تغير اقليم نيز مورد بحث قرار گيرد.

XS
SM
MD
LG