لینک های دسترسی

کرزی برای یک توقف دو روزه در هالند


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در مسیر سفرش به فرانسه، برای یک توقف دو روزه در هالند به سر میبرد.

وی امروز در کنفرانس اقتصادی سرمایه گذاران افغان مقیم هالند و دیگر تجار خارجی شرکت نمود.

قرار است آقای کرزی به روز پنجشنبه در کنفرانس کشور هاي اعانه دهنده براي افغانستان درپاریس شرکت نمايد

XS
SM
MD
LG