لینک های دسترسی

يک کميتۀ سناي کانادا مذاکره با طالبان را تشويق ميکند


يک گزارش يک کميتۀ مجلس سناي کانادا حاکيست که دپلومات ها و قواي نظامي آن کشور بايد اجازه داشته باشند مذاکرات را با طالبان آغاز کنند، در صورتي که آنها معتقد باشند چنين مذاکراتي خلع سلاح و انکشاف را در افغانستان تشويق خواهد کرد.

اين گزارش که امروز در اتاوا، پايتخت کانادا توسط کميتۀ امنيت ملي و دفاعي مجلس سنا صادر گرديد مشعر است که مذاکرات شايد طالبان اعتدالي را جلب نمايد.

اين گزارش همچنان سفارش ميکند تا بر متحدين ناتو فشار وارد شود چهار هزار عسکر اضافي را در ولايت قندهار افغانستان که ۲۵۰۰ عساکر کانادائي دران فعلاً خدمت ميکنند، مستقر سازند.

حکومت محافظه کار کانادا مخالف مذاکره با طالبان است.

XS
SM
MD
LG