لینک های دسترسی

پاکستان: ايالات متحده مسؤل حملۀ هوای مهلک در نواحی سرحد


پاکستان عساکر ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان را مسؤل يک حملۀ مهلک هوائي ميخواند که باعث قتل ۱۱ عسکر پاکستاني در سرحد افغانستان گرديد.

يک سخنگوي اردوي پاکستان امروز بيانيه اي صادر نموده اين حمله را محکوم کرده و آنرا بدون تحريک و جبونانه خواند.

او گفت اين حمله بر تهداب همکاري بين پاکستان و قواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان صورت گرفته است.

قواي نظامي پاکستان ميگويد عساکر پاکستاني ديشب در جريان يک تصادم و حملۀ هوائي بر منطقۀ قبايلي مومند، بقتل رسيدند.

آنها ميگويند جنگ وقتي مشتعل شد که تندروان کوشش کردند به افغانستان نفوذ نمايند. عساکر هردو کشور و همچنان قواي تحت رهبري ايالات متحده و ناتو در منطقۀ سرحدي با تندروان داخل جنگ بوده اند.

XS
SM
MD
LG