لینک های دسترسی

گردهمآیی در کابل بخاطر قتل روحانی، خبر نگار فقید بی بی سی


اتحادیه های ژورنالیستی، مسوولین رسانه های ازاد و دولتی و روز نامه نگاران ازاد امروز از دولت افغانستان خواستند تا در دستیگیری قاتلان صمد روحانی خبر نگار فقید رادیو بی بی سی در ولایت هلمند تلاش بیشتر نماید.

امروز در پارک زرنگار کابل تعدادی از خبرنگاران و نماینده های نهاد های جامعه مدنی دور هم جمع شده و به پای عکس صمد روحانی اکلیل گل گذاشتند.

بیشتر شرکت کننده گان از دولت تقاضا نمودند تا در جهت تامین امنیت ژورنالیست ها گام های اساسی برداشته شود.

در ختم این گردهمایی در فیصله نامه ی که صادر گردید، قرار بر این شد تا امروز تمام رسانه ها صوتی و تصویری برای دو دقیقه در ساعت پنج عصر امروز نشرات شانرا قطع نمایند.

همچنان رسانه های چاپی یک صفحه از نشریات شانرا بروز شنبه به رنگ سیاه به چاپ برسانند.

قرار شد بعد از این در هر سال جایزه مطبوعاتی به نام صمد روحانی از جانب اتحادیه های ژورنالیستی به ارزش پنجاه هزار افغانی به یکی از فعالین عرصه ژورنالیزم اهدا گردد.

XS
SM
MD
LG