لینک های دسترسی

محکمۀ عالي حکم کرد که زندانيان گوانتانمو ميتوانند در محاکم ملکي عليۀ توفقيف شان عريضه کنند.


محکمۀ عالي ايالات متحده ميگويد مظنونين دهشت افگني و جنگجويان خارجي که در زندان گوانتانمو نگهداري ميشوند، ميتوانند بمقابل توقيف شان در محاکم ملکي عريضه کنند.

قضات با حکم پنج بمقابل چهار فيصله کردند که زندانياني که در پايگاۀ بحريۀ گوانتانمو زنداني هستند بموجب قانون اساسي اين حق را دارا ميباشند.

انتوني کندي قاضي محکمۀ عالي بنمايندگي از محکمه گفت که قوانين کشور و قانون اساسي طوري طرح شده که در اوقات غيرعادي بقا نموده و قابل تطبيق باشد.

اما انتونين سکاليا، نظر اقليت را نوشته و ميگويد ايالات متحده با اسلاميست هاي تندرو داخل جنگ است و اين فيطله جنگ را مشکلتر ميسازد و تقريباً مسلم است که باعث مرگ يک تعداد بيشتر امريکائيان ميگردد.

قصر سفيد ميگويد اين نظريۀ محکمۀ عالي را تحت غور قرار ميدهد.

زندان گوانتانمو در سال ۲۰۰۲ تاسيس شد تا مردمي که طبق ادعا به دهشت افگني ارتباط دارند دران زنداني شوند. بعضي از ۲۷۰ مردي که جنگجوي دشمن خوانده شده اند درانجا نگهداري ميشوند و بعضي ازانها تقريباً شش سال را سپري کرده اند.

اين حکم امروزي سومين باريست که محکمۀ عالي در قسمت زندانيان گوانتانمو عليۀ حکومت بش عمل ميکند.

بعد از احکام قبلي محکمۀ عالي، قصر سفيد و کانگرس در قسمت از بين بردن خلاهاي قانوني اقدام نموده بودند.

XS
SM
MD
LG