لینک های دسترسی

در حاليکه خشونت در افغانستان تشديد ميشود، وزير دفاع ايالات متحده خواستار کمک بيشتر براي آن کشور شد.


در حاليکه موج جديدي از خشونت افغانستان را فرا گرفته، وزير دفاع ايالات متحده از شرکاي ائتلاف تقاضا کرده که تعهدات شان را در مورد افغانستان برآورده سازند.

رابرت گيتس، وزير دفاع ايالات متحده ميگويد ائتلاف با عين کمبودي در افغانستان مواجه است که ۱۸ ماه قبل بود و توقع دارد که کردار حکومت مطابق به گفتار آن باشد.

گيتس اين تبصره را امروز در حالي در بروکسل به تعقيب مذاکره با اعضاي ناتو بعمل آورد که ارقام جديد نشان ميدهد خشونت در افغانستان رو بافزايش ميباشد.

مقامات ايالات متحده ميگويند ماۀ گذشته تعداد تلفات عساکر امريکائي در افغانستان بيشتر از عراق بود. اين اولين باريست که چنين چيزي اتفاق ميافتد.

در عين زمان، مقامات ميگويند قواي ائتلاف در پاسخ بتشديد خشونت در سراسر افغانستان از يک سلسله حملات هوائي استفاده نموده طي دو روز گذشته حد اقل ۲۴ نفر را کشته است.

مقامات ميگويند دو عسکر برتانوي و يک عسکر رومانيائي نيز کشته شده اند.

قواي ائتلاف در يک حملۀ هوائي ديروزي ۱۷ تندرو را بعد ازان کشت که آنها بر عساکر افغاني و ائتلاف که در نزديک ترين کوت، مرکز ولايت ارزگان گزمه ميکردند، حمله نمودند.

يک مقام افغاني ميگويد يک حملۀ هوائي ديروزي ناتو در ولايت غزني هفت تندرو ديگر را بقتل رسانيد.

در عين زمان در ولايت پکتيا، قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان ميگويد عساکر آن قوا در عملياتي که هدف آن رهبران شورشيان بود، يک زن و چندين تندرو را بقتل رسانيد.

قواي ائتلاف گفت عساکر در جستجوي دو رهبر تندروان بودند که به ايجاد سهولت در حملات بر عساکر امريکائي و افغاني متهم ميباشند.

مقامات ائتلاف ميگويند بروز پنجشنبه دو عسکر برتانوي هنگام گزمه در نزديک پايگاۀ شان در ولايت هلمند کشته شدند.

در يک واقعۀ جداگانه، تندروان که به راکت اندازهاي خفيف مسلح بودند بر يک کاروان وسايط در راۀ بين کابل و قلات حمله کردند.

مقامات ميگويند يک عسکر رومانيائي کشته و سه تن ديگر مجروح شدند.

XS
SM
MD
LG