لینک های دسترسی

حامد کزری - تهدید اعزام عسکر به پاکستان


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان تهديد کرده که بمنظور مقابله با تندرواني که از فراز سرحد حمله ميکنند، به پاکستان عسکر بفرستد و ميگويد کشورش حق دارد از خود دفاع نمايد.

او امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي گفت افغانستان حق دارد که مخفيگاه هاي دهشت افگنان را دران سوي سرحد تخريب نمايد زيرا تندروان از پاکستان بمنظور کشتن عساکر افغاني و ائتلاف سرحد را عبور کرده و داخل خاک افغانستان ميشوند.

رهبر افغانستان گفت بيت الله محسود، رهبر طالبان پاکستان بايد بداند که ما بسراغ او رفته و در خانه اش بر او حمله ميکنيم. او عين هشدار را عليۀ ملا عمر، رهبر طالبان نيز صادر کرد.

در پاکستان يوسف رضا گيلاني، صدراعظم گفت کشورش بهيچ کس اجازه نميدهد به امور داخلي اش مداخله نمايد.

اين هشدار آقاي کرزي صرف چند روز بعد ازان صادر شد که پاکستان قواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان را مسؤل حمله اي خواند که ۱۱ عسکر پاکستاني را بقتل رسانيد.

ايالات متحده ميگويد بر تندروان طالب حملۀ هوائي انجام داد و گفت به پاکستان در مورد حمله اطلاع داده بود.

عساکر پاکستاني، افغاني و همچنان عساکر تحت رهبري ايالات متحده و ناتوي مقيم افغانستان در منطقۀ سرحد با تندروان طالب داخل جنگ بوده اند. هر يک ازين کشورها جانب مقابل را متهم ميکند که در قسمت مانع شدن عمليات دهشت افگنان اقدامات کافي نمينمايد.

XS
SM
MD
LG