لینک های دسترسی

کشف طرح تولید سلاح زروی در پاکستان


تحقيق کنندگان بين المللي ميگويند از يک کمپيوتر که مربوط شبکه قاچاق ذروی عبدالقدير خان، دانشمند پاکستاني است، پلان هاي پيشرفتۀ توليد ذروی را يافته اند.

آنها ميگويند ظاهرأ، با اين پلان اسلحۀ ذروي ميتواند توليد شود که ده سال قبل توسط پاکستان آزمايش گرديده است. اما تخقيق کنندگان ميگويند هنوز شواهدی در مورد فروش اين پلان نيافته اند.

طبق یک خبر دیگر، مامورين پاکستانی ميگويند فير يک راکت بر يک منزل در منطقه آشوب زدۀ وزير ستان جنوبي، يک تندور مظنون را بقتل رسانيده است.

آژانس خبري فرانسه از قول يک مامور امنيتي محلي گفت که هدف اين راکت يک پناهگاۀ تندروان در منطقه بود. حادثۀ منطقۀ مکيين، يکروز بعد از آن اتفاق ميافتد که پاکستان، ايالات متحده را مسؤول قتل يازده عسکر پاکستانی در نواحی سرحدی آنکشور خواند.


XS
SM
MD
LG