لینک های دسترسی

تجلیل از  روز  'مادری مصؤن'  در کابل


امروز در وزارت صحت عامه در کابل از روز مادری مصؤن تجلیل گردید.

مسوولین این وزارت میگویند وزارت صحت عامه افغانستان میکوشد تا زمینه های بیشتری را برای بهبود وضعیت زنان بخصوص مادران آماده سازد.

مسؤولين وزارت صحت عامه ميگويند در نتیجه تحقیقات دریافتند که بیشتر زنان افغان با کمبود ویتامین دی روبرو هستند وبه همین دلیل برای زنان توصیه میشود تا روزانه برای مدتی از نور آفتاب استفاده نمایند.

XS
SM
MD
LG