لینک های دسترسی

در جستجو براي زندانيان فراري در افغانستان بيش از ۱۵ شورشي کشته شدند


قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان ميگويد در جريان عمليات جستجو براي صدها زنداني اي که در جنوب افغانستان از زندان فرار کردند، بيش از ۱۵ شورشي کشته شده اند.

مقامات نظامي نگفتند که آيا کدام يک ازين شورشيان زنداني فراري بود يانه. آنها گفتند در جريان عمليات روز شنبه پنج مظنون را دستگير کردند.

عساکر افغاني و ائتلاف تحت رهبري ناتو يک عمليات وسيع جستجو را براي زندانيان که بسياري ازانها تندرو بودند، آغاز کردند. اين زندانيان بروز جمعه بعد از حملۀ مهلک طالبان از زندان فرار کرده بودند.

محمد قاسم هاشم زاده، معين وزارت عدليۀ افغانستان بصداي امريکا گفت که در جريان حملۀ شام جمعه ۸۶۸ زنداني فرار کرده و هفت محافظ کشته شدند.

مقامات افغاني ميگويند تخمين ثلث زندانيان در زندان قندهار طالب بودند. مقامات نقش مامورين زندان را درين حمله تحت تحقيق قرار داده اند.

اين فرار زندانيان منحيث يک نقض عمده در تدابير امنيتي تلقي ميگردد و باعث افزايش نگراني هاي امنيتي براي حکومت و عساکر خارجي شده است.

اين حملۀ طالبان يک روز بعد از کنفرانس کمک دهندگان بين المللي در پاريس صورت گرفت که طي آن بيش از ۲۰ مليارد دالر براي افغانستان تعهد شد.

در ساير خشونت هاي روز شنبه، انفجار يک بم کنار جاده در ولايت فراه چهار عسکر ايالات متحده را که در تربيۀ پوليس افغانستان کمک ميکردند، هلاک ساخت.

XS
SM
MD
LG