لینک های دسترسی

گزارش های اقتصادی ار کشور های اسیایی


تورم پولي در هند به سبب بلند رفتن قيم مواد خوراکي و توليدات صنعتي، به بلند ترين سطح آن در هفت سال رسيده است. تورم پولي درهند که سومين اقتصاد آسيا بشمار ميرود در اخير ماه مي به هشت عشاريه ۷۵ فيصد صعود نمود که اين بلند ترين رقم از ماه فبروري سال ۲۰۰۱ به اين طرف محسوب ميگردد.

تحليلگران به اين نظر اند که بعد از بلند رفتن قيمت نفت در هفتۀ گذشته توسط حکومت، در هفته هاي آينده شايد تورم پولي از ده فيصد بالاتر برود.

در تايلند نيز تورم پولي به بيش از ده فيصد بلند خواهد رفت. رئيس بانک تايلند ميگويد ازدياد در مصارف خريداران سبب تورم بيشتر پولي خواهد گرديد و در ماه مي تورم پولي دران کشور به هفت عشاريه شش فيصد رسيد که در ده سال بيسابقه بوده است.

و شرکت موتر سازي تويوتا در نظر دارد موتر هاي همه پسند کمري را که با نيروي برق و پطرول بطور مختلط کار ميکند، در آستراليا نيز توليد نمايد. توليد اين موتر ها تا سال ۲۰۱۰ در جنوب آستراليا شروع خواهد گرديد.

XS
SM
MD
LG