لینک های دسترسی

اوباما مردان سياه پوست امريکا را تشويق نمود تا پدران فعالي باشند


برک اوباما، کانديد حزب ديموکرات براي مقام رياست جمهوري امريکا ، پدران سياه پوست اينکشور را تشويق نمود تا در تربيت فرزندان شان با استفاده از تجارب خودشان درنبود پدران شان ، سهيم گردند.

سناتور اوباما از تعطيل روز پدر بروز يکشنبه استفاده کرده و بيانيه اي را خطاب به جمعيت امريکاييان افريقائي الاصل در کليساي شهر شيکاگودر ايالت اليناي زاد گاه خودش ايراد نمود

وي تذکر داد که بيش از نصف اطفال سياه پوست امريکا در خانواده هاي زندگي ميکنند که صرف يکي از والدين آنرا اداره ميکند.

سناتور ايالت اليناي قرار است قوانيني را به تصويب برساند که در عوايد حمايت از فرزندان براي خانواده هاييکه يکي از والدين مسوول پيشبرد خانواده ها هستند. بر طبق احصائيه اي که سال گذشته منتشر شد تقريبا ۱۳ مليون خانواده در ايالات متحده ، از جانب صرف مادر و يا تنها پدر در سال ۲۰۰۶ اداره ميشد.

در جانب جمهوريخواهان، جان مکين بروز يکشنبه بصورت خصوصي با هوشيار زيباري وزير خارجه عراق در بيرون از واشنگتن ملاقات نمود.

XS
SM
MD
LG