لینک های دسترسی

در اثر دو حملهٌ هوائي اسرائيلي پنج شورشي کشته شده اند


مقامات فلسطيني مي گويند امروز سه شنبه در اثر دو حملهٌ هوائي اسرائيلي بر باريکهٌ غزه پنج شورشي کشته و دو فلسطيني ديگر زخمي گرديدند.

گروه شورشي جهاد اسلامي مي گويد اعضاي آن گروه زماني کشته شدند که يک راکت به موتر شان در شهر جنوبي خان يونس اثابت نمود.

حملهٌ هوائي ديگر اسرائيل حد اقل دو نفر را در نزديکي شهر (دير البلا) زخمي ساخت.

قواي نظامي اسرائيل هردو حمله را تائيد نموده است. مقامات رسمي نظامي مي گويند هدف حمله اول به گفتهٌ خودشان فعالين دهشت افگن بود، ولي در مورد حملهٌ دوم جزئياتي ارائه نکرده اند.

اسرائيل اکثراً شورشيان غزه را که بر آنکشور راکت شليک مينمايند، هدف قرار ميدهد.

XS
SM
MD
LG