لینک های دسترسی

ايران ميگويد به غني سازي يورانيم ادامه ميدهد


ايران مي گويد با وجود فشار هاي جديد بين المللي و مشوق ها جهت توقف پروگرام ذروي آنکشور، به غني سازي يورانيم ادامه مي دهد.

ايرنا، آژانس خبررساني دولتي ايران امروز سه شنبه از قول (علي رضا شيخ عطار) معاون وزير خارجهٌ آنکشور نوشته است که پروسهٌ غني سازي ادامه خواهد يافت.

برتانيه به روز دوشنبه گفت، دارائي هاي يکي از بزرگترين بانک هاي ايران را بخاطري قيد مينمايد که تهران هنوز نگراني هاي غرب را در مورد اينکه ايران شايد اسلحهٌ ذروي بسازد، رفع ننموده است.

نشريهٌ هفته وار ايران بنام (شهروند امروز) از قول مقامات رسمي مي نويسد که تهران تقريباً هفتاد و پنج مليون دالر را از بانک هاي اروپا کشيده است تا مورد قيد قرار نگيرد. ولي مقامات رسمي بانکي اين موضوع را تا کنون تائيد نکرده اند.

هاوير سولانا رئيس امور خارجي اتحاديهٌ اروپا به روز شنبه مجموعۀ جديد مشوق هاي اقتصادي را به مقامات رسمي ايران تسليم داد، وي گفت ملاقات بهتر از آنچه انتظار ميرفت صورت گرفت.


XS
SM
MD
LG