لینک های دسترسی

آژانس خبري مصر:  اسرائيل و  حماس به آتش بس موافقه نمودند


آژانس خبري دولتي مصر مي گويد اسرائيل و شورشيان گروه حماس فلسطيني به آتش بسي که قرار است به روز پنجشنبه آغاز گردد، موافقه نموده اند.

آژانس خبري رسمي (مينا) امروز سه شنبه از قول يک مقام ارشد مصري که اسمش افشاُ نگرديده است مي گويد قدم اول آتش بس ايجاد آرامش همزمان از طرف هر دو جانب در باريکهٌ غزه ميباشد، که به روز پنجشنبه آغاز خواهد گرديد.

مقامات رسمي حماس مي گويند به اين آتش بس متعهد هستند. مقامات اسرائيلي تا کنون اين معامله را تائيد نکرده اند، ولي مي گويند نماينده گان شان راهي قاهره هستند تا در مورد انکشاف مذاکرات روي متارکه معلومات حاصل نمايند.

اعلام متارکه بعد از آن صورت گرفت که مقامات فلسطيني اظهار داشتند که در اثر دو حملهٌ هوائي اسرائيل بر باريکهُ غزه شش فلسطيني به قتل رسيده است.

قواي نظامي اسرائيل هردو حمله را تائيد نموده است. مقامات رسمي نظامي مي گويند هدف حمله اول به گفتهٌ خودشان فعالين دهشت افگن بود، ولي در مورد حملهٌ دوم جزئياتي ارائه نکرده اند.

اسرائيل اکثراً شورشيان غزه را که بر آنکشور راکت شليک مينمايند، هدف قرار ميدهد.


XS
SM
MD
LG