لینک های دسترسی

طالبان از ارغنداب و مناطق همجوار آن رانده شدند


وزارت دفاع افغانستان ميگويد عساکر افغاني و خارجي تندروان طالب را از دهات مناطق جنوبي افغانستان اخراج کردند.

مقامات امروز گفتند اين تهاجم عمدۀ دو روزه برهبري طيارات در قسمت راندن طالبان از چندين دهکده در ولسوالي ارغنداب ولايت قندهار، کمک کرد.

اسدالله خالد، والي قندهار گفت صدها شورشي، بشمول يک عده از پاکستاني ها درين عمليات کشته و يا مجروح شدند.

اما ناتو اين ادعاها را تائيد نکرده است و وزارت دفاع گفت صرف ۵۶ شورشي کشته شده اند. آن وزارت گفت دو عسکر افغاني نيز درين تهاجم هلاک شدند.

يک سخنگوي ناتو به صداي امريکا گفت که عمليات بخوبي پيش ميرود و انتظار دارد براي چند روز ديگر نيز ادامه بيابد، زيرا عساکر در جستجوي گروه هاي طالباني هستند که بدهات مجاور فرار نموده اند.

مقامات ايالات متحده و ناتو تعداد و قوت طالبان را در ارغنداب کمتر جلوه داده و اين گزارش ها را تکذيب کرده اند که جنگجويان کنترول دهات را بدست گرفته، ماين فرش کرده و پل هاي منطقه را منفجر ساخته اند.

باوجود آن، هزاران نفر در هفتۀ جاري بعد ازان از منطقه قرار کردند که ناتو اوراقي را پرتاب کرده بمردم هشدار داد که تا وقت ختم تهاجم عليۀ طالبان از خانه هاي شان برون نشوند.

ارغنداب در شمال قندهار، دومين شهر بزرگ افغانستان و سنگر سابق طالبان، موقعيت دارد. يک سخنگوي طالبان ميگويد تندروان ميخواستند بمنظور حمله بر قندهار ارغنداب را تسخير نمايند.
XS
SM
MD
LG