لینک های دسترسی

مبکي در صدد فسخ دور دوم انتخابات رياست جمهوري زمبابوي است


وسايل نشراتي زمبابوي حاکيست که تابو مبکي، رئيس جمهور افريقاي جنوبي از رهبران زمبابوي تقاضا کرده تا دور دوم انتخابات رياست جمهوري مجوزۀ ۲۷ جون را فسخ کنند.

آقاي مبکي بروز چهارشنبه از زمبابوي ديدن کرده با رابرت موگابي، رئيس جمهور و مورگن چنگيراي، رهبر مخالفين حکومت ملاقات هاي جداگانه اي انجام داد.

دو روزنامۀ افريقاي جنوبي که منابع شان را افشا نکردند ميگويند که آقاي مبکي کوشش نمود تا هردو رهبر را قناعت بدهد که يک حکومت وحدت ملي را تشکيل دهند. آنها ميگويند او همچنان کوشش کرد تا اولين ملاقات دو کانديد را تنظيم نمايد.

آقاي موگابي و آقاي چنگيراي هنوز اين موضوع را تائيد نکرده اند.

در روزهاي قبل از دور دوم انتخابات مجوزۀ رياست جمهوري، خشونت زمبابوي را فراگرفته است. جنبش براي تغير ديموکراتيک مخالف حکومت ميگويد اجساد چهار تن از فعالين آن حزب امروز در نزديک هراري کشف گرديده است.

XS
SM
MD
LG