لینک های دسترسی

حزب مخالف زمبابوي خروج از دور دوم انتخابات را تحت غور قرار ميدهد.


حزب عمدۀ مخالف حکومت زمبابوي ميگويد موضوع خروج از دور دوم انتخابات رياست جمهوري را، که قرار است يک هفته بعد داير شود، تحت غور قرار ميدهد.

نلسن چميزا، سخنگوي حزب امروز بصداي امريکا گفت رهبران حزب بروز يکشنبه تشکيل جلسه ميدهند تا خروج از انتخابات را مورد بحث قرار دهند.

در انتخابات مجوزۀ ۲۷ جون مورگن چنگيراي، رهبر جنبش براي تغير ديموکراتيک بمقابل رابرت موگابي، رئيس جمهور ديرينۀ آن کشور کانديد است.

جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد پشتيبانان آقاي موگابي يک کمپاين خشونت و دهشت را در روزهاي قبل از راي گيري براه انداخته و اميدوارند بدين ترتيب پيروز شوند. آن حزب ميگويد بيش از ۷۰ تن از پشتيبانانش کشته شده اند.

امروز، جوسي ادواردو دوس سانتوش، رئيس جمهور انگولا بيک تعداد روز افزون رهبران افريقائي پيوسته در مورد انتخابات اظهار شک و ترديد نموده و از حکومت موگابي انتقاد کرد. راديوي دولتي انگولا گفت آقاي دوس سانتوش از آقاي موگابي تقاضا کرد تا هرنوع اعمال تخويف و خشونت را متوقف سازد.

رئيس جمهور و پشتيبانانش اين اتهامات را رد ميکنند. امروز آگستس چيهوري، قوماندان پوليس زمبابوي گفت جنبش براي تغير ديموکراتيک مجرم عمده در خشونت هاست.

XS
SM
MD
LG