لینک های دسترسی

يک زنداني گوانتانمو اردوي امريکا را به شکنجه متهم ميکند.


يک مرد افغان که در زندان گوانتانموي ايالات متحده در کيوبا زنداني است، ميگويد محافظين او را براي ۱۴ روز بيخوابي دادند.

محمد جواد در جريان جلسۀ استماعيۀ قبل از محاکمه بروز پنجشنبه بيک قاضي نظامي گفت در جريان دو هفته در ماۀ مي سال ۲۰۰۴ او را ۱۱۲ بار از يک اتاق به اتاق ديگري انتقال دادند. او گفت محافظين چراغ اتاق او را هميشه روشن نگه ميداشتند تا مانع خواب او شده باشند.

وکيل مدافع جواد استدلال کرد که اين روش بمثابۀ شکنجه است و از قاضي تقاضا نمود تا اتهامات کوشش براي قتل را عليۀ مؤکلش فسخ نمايد.

مدعي العمومان استدلال متقابل نموده گفتند آن روش شکنجه نبود و فلهذا نميتوان باساس آن اتهامات را فسخ کرد.

جواد با رابطه بيک حملۀ سال ۲۰۰۲ توسط بم دستي که باعث جراحات دو عسکر امريکائي و ترجمان شان شد، به کوشش براي قتل متهم گرديده است.
XS
SM
MD
LG