لینک های دسترسی

احتجاج روي ساختمان فابريکۀ فولاد سازي در شرق هند باعث قتل يک نفر شد.


در جريان احتجاجات در مورد پلان ساختمان يک فابريکۀ فولاد سازي در شرق هند حد اقل يک نفر کشته شد.

پوليس در ايالت شرقي اوريسا ميگويند اين مرد امروز در تصادمات بين پشتيبانان و مخالفين اين پروژۀ ۱۲ مليون دالري شرکت فولادي سازي پاسکوي کورياي جنوبي، بقتل رسيد.

دسته هاي مردم مسلح به تبر و شمشير در دهکدۀ گوڤيندپور، در بيش از ۱۰۰ کيلومتري بهوبانيسوار، مرکز ايالت اوريسا، بم هاي خانه ساخت را بر همديگر پرتاب ميکردند.

دهاتياني که در نزديک محل پيشنهادي فابريکۀ زندگي ميکنند، در مورد اين پروژه اختلاف نظر دارند. پشتيبانان آن ميگويند اين فابريکه براي مردم منطقه کار و رفاه بوجود مياورد. مخالفين ميگويند مخالف اعطاي زمين براي اعمار فابريکه هستند.

اين پروژه در سال ۲۰۰۵ بتصويب رسيد ولي بخاطر احتجاجات مکرر ملتوي گرديده است.

XS
SM
MD
LG