لینک های دسترسی

سومالیا: اختطاف ریس اداره محلی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین


موسسه مهاجرین و پناهجویان ملل متحد میگوید که یک گروه مردان مسلح سومالیایی ریس محلی ماموریت های سومالیایی را از خانه اش در خارج از موگه دیشو اختطاف نموده اند.

ملیسنت موتولی سخنگوی کمشنری عالی مهاجرین ملل متحد گفت مردان مسلح ناشناس این کارمند را از خانه اش در اواخر روز شنبه ربودند.

کسی تا کنون در مورد، ادعای مسولیت نکرده است.

XS
SM
MD
LG