لینک های دسترسی

صدر اعظم عراق سرکوبي در ايالت ديالا را اعلام کرد


نوري المالکي ، صدراعظم عراق ميگويد عساکر انکشور بزودي حملات ضد شورشيان را در ايالت نا آرام دياله براه خواهند انداخت.

آقاي مالکي اين مطلب را امروز دوشنبه در شهر جنوبي اماره اعلام کرد وي در انجا با رهبران قبائلي مذاکراتي را انجام ميدهد.

عساکر عراقي و ايالات متحده حملات مشابهي را عليه افراطيون شيعيه و سني در بصره ، شهر صدر بغداد و موصل براه انداخته بودند. دياله بيشتر بحيث يکي از خطرناکترين مناطق در انکشور بشمار ميرود.

تبصره هاي آقاي مالکي يک روز بعد ازان صورت گرفت که يک زن بم افگن انتحاري در بعقوبه ، بمي را منفجر ساخته باعث کشته شدن ۱۵ نفر و جراحات ۴۰ تن ديگر گرديد

در يک انکشاف ديگر مامورين امنيتي امروز در عراق گفتند که يک حمله هاوان در شمال بغداد باعث کشته شدن ۱۰ تن گرديده است

XS
SM
MD
LG