لینک های دسترسی

ايران: تعزيرات اتحاديۀ اروپايي فعاليت ذروی ايران را متاثر نميسازد


ايران ميگويد تعزيراتيکه توسط اتحاديۀ اروپايي وضع شده پروگرام ذروي ايران را متاثر نخواهد ساخت.

محمد علي حسيني سخنگوي وزارت خارجۀ ايران اين تبصره را امروز سه شنبه يک روز بعد از آنکه اين بلاک ۲۷ کشوري تعزيرات را تصويب کرد، بعمل آورد.

مامورين اتحاديۀ اروپايي روز دوشنبه در لوکزامبورگ گفتند که تمام دارايي هاي بانک ملي ايران را که در حيطۀ صلاحيت آن اتحاديه قرا ردارد، قيد خواهد کرد.

اعضاي اتحاديۀ اروپايي بعضي ايراني هاي را که در پروگرام ذروي آن کشور ذيدخل اند، از سفر به اروپا منع مينمايند.

حاوير سولانا، رئيس مشي خارجي اتحاديۀ اروپايي هفتۀ گذشته به تهران مسافرت کرد تا مشوقهاي اقتصادي و تجارتي را در بدل توقف فعاليت غني سازي يورانيوم ايران بدست آورد.

ايران گفته که مايل است جزئيات محمولۀ مشوقها را مورد بحث قرار دهد اما توقف غني سازي يورانيوم را رد کرده است.

XS
SM
MD
LG