لینک های دسترسی

تندروان يک منطقه در شمال غرب پاکستان را متصرف شده اند


طالبان و تندروان مرتبط باالقاعده بعد از در گيري با يک گروه رقيب در منطقۀ شمالغرب وزيرستان يک شهرک را متصرف شده اند.

مامورين محلي ميگويند تندروان وفادار با بيت الله مهسود شهرک جندوله را بعداز جنگ با افراد قبايلي تحت رهبري ترکستان بيتاني قوماندان طرفدار حکومت در منطقه متصرف شدند. حد اقل ۹ نفر در جريان اين جنگ کشته شده است.

اين جنگ در حالي رخداد که حکومت جديد پاکستان سعي دارد براي اعادۀ کنترول جندوله با تندرون وفادار به مهسود به موافقۀ برسد.

مامورين پاکستاني ميگويند قرار است قواي امنيتي براي بدست آوردن دوباره جندوله عليۀ تندروان داخل اقدام شود.

XS
SM
MD
LG