لینک های دسترسی

سروي های اخير افکار عامه در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا


سروي هاي اخير افکار عامه در ايالات متحده ، در مبارزات انتخاباتئ رياست جمهوری، براي براک اوباما از حزب ديموکرات ، نسبت به جان مککين از حزب جمهوريخواه اندک پيشي را نشان ميدهد.

اما اين پيشي به تناسب بعضي امتيازاتي که در انتخابات سالجاري به ديموکراتها داده شد، کمتر از آنچه بود که توقع بُرده ميشد.

همه پرسي (سروي) هاي اخير نشان میدهد که سناتور اوباما را نسبت به سناتور جان مک کين، در انتخابات رياست جمهوري که بيش از چهار ماه به آغاز آن نمانده است، بين سه تا شش فيصد، سبقت دارد.

ديموکراتها، از هشت سال زمامدارئ جمهوريخواهان تحت رهبرئ اقاي بش در قصر سفيد، براي برنده شدن در اين انتخابات تشويق شده اند.

اما بعضي از جمهوريخواهان ، بصورت خوش آيندي از نزديکئ مسابقۀ انتخاباتي، علي الرغم نا خوشنودئ عامه بخاطر اوضاع اقتصادي ، جنگ عراق ، و تصدئ امور توسط اقاي بش ، استقبال کرده اند.

کلئ ريچاردز ، متصدئ بخش آمار گيرئ يونورستئ ( کو- وني- پياک) ميگويد ، عدۀ زيادي از رأي دهندگان از هم اکنون تصميم شانرا اتخاذ کرده اند که در انتخابات ماۀ نوامبر ، از کدام کانديد ، حمايت و پشتي باني کنند.

کلئ ريچاردز: "در بين ۷۵ تا ۸۰ درصد رأي دهندگان گفتند که تصميم شانرا گرفته اند. پس در اينصورت ، ۲۰ تا ۲۵ فيصد راي دهندگان، در مبازره شرکت خواهند کرد ، بقيه هم اکنون در مبارزه دخيل ميباشند ."

سروئ اخير يونورستئ ( کويني پياک) سه مرحلۀ حساس مبارزات انتخاباتي را در ماۀ نوامبر نشان ميدهد که نگراني ها روي اوضاع اقتصادي طبقۀ کارگر را وا ميددارد تا از اوبا حمايت و پشتي باني کنند. اين ايالات شامل (اوهايو، پنسلوانيا، و فلوريدا) ميباشند که پيشبيني مي شود همه ايالات رقابتي بين دو کانديد در ماۀ نوامبر خواهد بود.

اوباما در انتخابات مقدماتي ، طئ مبارزه با حريف سابقش سناتور هيلري کلنتن در کسب آراي طبقۀ کارگر با مشکلات مواجه بود . اما ريچاردز ميگويد که چنان پيداست که او بعضي پيشرفتهاي را در زمينه نصيب شده است.

او ميگويد: "اوباما نسبت به همۀ ديموکراتهاي که در گذشته ، مبارزات انتخاباتي را در اين ساحه انجام داده بودند ، بهتر کار کرده است. هرگاه او بهمين منوال برهبري اش ادامه دهد ، و يا تعادل را در بين صبقات مختلف رأي دهندگان حفظ کند ، شايد او رأي هرسه ايالت را به نفع خود ، جلب کند."

جان مککين از حزب جمهوري خواه در مبارزات رياست جمهوري، بدين اميد دلبسته که امريکائيان موفقيت و ظفر در عراق را بر خروج عجولانۀ عساکر امريکائي از آنکشور ترجيح خواهند داد.

پيتر براون از مرکز آمارگيرئ يونورستئ (کويني پياک) ميگويد امريکائيان نتيجه گيري کرده اند که جنگ عراق به مصارف آن نمي ارزد!

اما آنها در اينکه در آينده چه بايد کرد منشعب شده اند.

XS
SM
MD
LG