لینک های دسترسی

يک محکمه در پاکستان انتخابات فرعي را بتعويق انداخت


محکمۀ عالي پاکستان انتخابات فرعي را در حوزه اي که نواز شريف، صدراعظم سابق ميخواست خود را براي عضويت پارلمان کانديد کند، بتعويق انداخته است.

يک محکمه در لاهور در هفتۀ جاري نواز شريف را از کانديد شدن در انتخابات فرعي مجوزۀ فردا بخاطر محکوميتش با رابطه به کودتاي نظامي سال ۱۹۹۹، که او را از قدرت برانداخت، منع کرد.

حکومت پاکستان بمقابل اين فيصلۀ محکمه، استيناف طلب شد. اگر آقاي شريف نتواند در پارلمان کرسي اي را بدست آورد قادر نخواهد بود، براي عهدۀ صادرت کانديد شود.

حزب مسلم ليگ پاکستان جناح نواز شريف، مربوط آقاي شريف از استيناف طلبي امتناع ورزيده گفت با قضاتي که با پرويز مشرف، رئيس جمهور ارتباط دارد، معامله نميکند.

XS
SM
MD
LG