لینک های دسترسی

اسرائيل به تعقيب حملۀ راکت گذرگاۀ غزه را  مسدود کرد


اسرائيل در قبال شليک چندين راکت توسط تندروان فلسطيني بر جنوب اسرائيل گذرگاۀ سرحدي را با غزه مسدود کرد.

اسرائيل حملۀ ديروزي راکت را تخلف شرم آور از متارکۀ تحت ميانجي گري مصر با تندروان غزه خواند که بروز پنجشنبۀ گذشته مرعي الاجرا شد.

اسرائيل با عمليات نظامي پاسخ نداده، ولي مقامات وزارت دفاع ميگويند رهبران اسرائيل تصميم گرفتند انتقال اجناس را به غزه از طريق گذرگاه ها متوقف سازند.

گروۀ تندرو جهاد اسلامي گفت بروز سه شنبه بانتقام از حملۀ اسرائيل بر کرانۀ غربي رود اردن، سه راکت را از غزه بر جنوب اسرائيل شليک نمود. دو راکت بر شهرک سدروت اصابت کرده يک اندازه خساره وارد نمود ولي راکت سومي بر يک مزرعه افتاد.

عساکر اسرائيلي ديروز در نابلس يک قوماندان جهاد اسلامي و يک فلسطيني ديگر را بقتل رسانيدند. قواي نظامي اسرائيل ميگويد در تبادلات آتش دو نفر کشته شد.

XS
SM
MD
LG