لینک های دسترسی

سناتور ارشد ايالات متحده خواستار طرز تقرب تازه در مورد کمک به پاکستان شد


رئيس کميتۀ روابط خارجي مجلس سناي کانگرس ايالات متحده بروز چهارشنبه پيشنهاد نمود که کمک غير نظامي ايالات متحده را به پاکستان سه برابر ساخته و به يک و نيم مليارد دالر برساند.

سناتور جو بايدن از ايالت Delaware دلوير مربوط حزب ديموکرات در عين زمان گفت واشنگتن بايد اين وجوه را براي عمليات ضد دهشت افگني مقيد سازد مگر اينکه پاکستان جنگ عليۀ تندروان را در امتداد سرحد افغانستان تشديد نمايد.

ريچارد بوچر، معين امور جنوب آسيا و آسياي مرکزي وزارت خارجه گفت حکومت بش مايل است پيشنهاد بايدن را تحت غور قرار دهد.

بروز سه شنبه ادارۀ تحقيقاتي کانگرس ايالات متحده گفت در وجوۀ ايالات متحده براي پاکستان که بجنگ عليۀ دهشت افگني تخصيص داده شده، فقدان ناراحت کنندۀ نظارت ديده ميشود.

ادارۀ حسابدهي دولت گفت که باوجود اينکه واشنگتن از سال ۲۰۰۱ باينطرف تقريباً شش مليارد دالر جهت مبارزه عليۀ دهشت افگني فراهم کرده، مدارکي وجود ندارد که ثابت سازد اين وجوه براي آن هدف بمصرف رسيده است.

XS
SM
MD
LG