لینک های دسترسی

پاکستان در خلال تدابير شديد امنيتي انتخابات فرعي را بر گزار ميکند


راي دهندگان در حالي در انتخابات فرعي براي شوراي ملي و شوراهاي ولايتي راي ميدهند که تدابير امنيتي در سراسر کشور تشديد گرديده است.

در يک حوزۀ انتخاباتي در ولايت پنجاب امروز جناح هاي رقيب بر همديگر گلوله باري کردند ولي کميسيون انتخابات ميگويد اين مشکل بزودي حل شد.

انتخابات امروزي براي پنج کرسي شوراي ملي و ۲۳ کرسي شوراهاي ولايتي براه افتاده است. بسياري از کرسي ها بخاطري خالي شده که برندگان اصلي آن در انتخابات ماۀ فبروري در بيشتر از يک حوزۀ انتخاباتي برنده شدند و مجبور گرديدند يکي ازان کرسي ها را خالي بگذارند.

نتايج انتخابات امروزي در توازن قوا در شوراي ملي تاثيري نخواهد داشت.

راي گيري در يک حوزه در لاهور که نواز شريف، صدراعظم سابق اميدوار بود کانديد شود، تعليق گرديده است. محکمۀ عالي اين موضوع را تحت غور قرار داده که آيا اين صدراعظم سابق واجد شرايط کانديد شدن است يانه.

XS
SM
MD
LG