لینک های دسترسی

کورياي شمالي يک برج سرد کنندۀ مجتمع ذروي خود را منهدم ساخته است.


کورياي شمالي يک برج سرد کنندۀ مجتمع ذروي عمدۀ يونگ بيون را منحيث بخشي از توافق جهت از بين بردن پروگرام اسلحۀ ذروي اش، منهدم ساخته است.

تصاوير ويديوئي نشان ميدهد که اين برج سرد کنندۀ ۲۰ متري امروز در بين گردو خاک و دود بزمين نشست. وقتي گردوخاک فرو نشست آنچه از برج باقي مانده بود يک گودال مملو از فولاد پيچيده و خم شده بود.

سونگ کيم، متخصص ارشد وزارت خارجۀ ايالات متحده در امور کوريا شاهد تخريب اين برج سرد کننده بود و آنرا يک قدم قابل ملاحظه بسوي ختم پروگرام اسلحۀ ذروي کورياي شمالي خواند.

يک مقام ارشد ذروي کورياي شمالي گفت تخريب اين برج ثابت ميسازد که مذاکرات شش جانبه يک قدم به پيش رفته است.

تخريب اين برج سرد کننده يک روز بعد ازان صورت گرفت که پيونگ يانگ اعلاميۀ فعاليت هاي ذروي را که از مدتي انتظار آن ميرفت، به ايالات متحده تسليم کرد. ايالات متحده با برون کردن کورياي شمالي از فهرست حاميان دهشت افگني و کاهش در تعزيرات تجارتي پاسخ داد.

وسايل نشراتي دولتي کورياي شمالي پاسخ ايالات متحده را يک قدم مثبت خواند.

XS
SM
MD
LG