لینک های دسترسی

هلاکت یک عسکر ناتو در  لشکرگاه


قواي تحت رهبري ناتو در جنوب افغانستان ميگويد يک حملۀ بم باعث هلاکت يک عسکر ناتو در افغانستان گرديد.

قواي بين المللي مساعدت امنيتي يعني آيسف ميگويد اين واقعه در لشکرگاه، مرکز ولايت هلمند رخ داد. آيسف مليت عسکر مقتول را افشا ننمود.

تا بحال کسي مسؤليت اين حمله را ادعا نکرده است.

عساکر افغاني، ناتو و ايالات متحده از اواخر سال ۲۰۰۱ باينطرف که تهاجم تحت رهبري ايالات متحده طالبان را از قدرت برانداخت، با طالباني که جهش تازه يافته و ساير شورشيان در بخش هاي جنوبي و شرقي افغانستان داخل جنگ بوده اند.

XS
SM
MD
LG