لینک های دسترسی

پوليس هند: بيم آن ميرود که ۴۰ فرد پوليس غرق شده باشد


مقامات در هند ميگويند بيم آن ميرود که در قبال يک حملۀ شورشيان مظنون ماويست بر يک قايق، حد اقل ۴۰ فرد پوليس غرق شده باشند.

پوليس ميگويد اين حمله امروز در ايالت اوريسا بوقوع پيوست. بيش از ۵۰ فرد پوليس سوار قايقي بودند که سرنگون گرديد.

مقامات ميگويند که حد اقل هشت فرد پوليس مجروح شدند.

شورشيان ماويست ميگويند براي حق مردم قبايلي که ناديده گرفته شده و دهاقين بي زمين مبارزه ميکنند. آنها در حد اقل ۱۳ ايالت از ۲۹ ايالت هند فعال هستند.

در مناطق دوردست شرقي هند، پوليس در ايالت آسام ميگويد انفجاري در يک مارکيت محل باعث قتل حد اقل شش نفر و جراحات ۳۵ تن ديگر گرديد.

چندين گروۀ شورشي، بشمول جبهۀ متحد آزادي بخش آسام دران ايالت فعاليت دارند. آنها براي يک موطن مستقل ميجنگند.

XS
SM
MD
LG