لینک های دسترسی

زقم تلفات افراد ملکی در  افغانستان  در سال جاری


يک مامور ارشد موسسه ملل متحد ميگويد که تعداد تلفات افراد ملکي در افغانستان تا کنون در سال جاري زياده از ۶۰٪ زياد شده است.

جان هولمز، رئيس اداره امور بشري موسسه ملل متحد؛ بروز يکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت تقريباً هفت صد تن از افراد ملکي افغان تا کنون در سال جاري در جنگ بين شورشيان و عساکر خارجي کشته شده اند.

اين رقم با مقايسه به ۴۳۰ تن از اهالي ملکي که در سال قبل در افغانستان کشته شدند ۶۰ درصد تزئيد را ميرساند.

هولمز ميگويد اکثريت اين تلفات توسط شورشيان انجام یافته است که بنظر ميرسد به حيات اهالي ملکي افغان اهميتي قایل نيستند. او همچنان اظهار داشت که قواي حکومت افغانستان و يا عساکر خارجي در آنکشور نیز باعث تلفات بوده اند.

در افغانستان تلفات اهالي ملکي يک موضوع حساس است و رهبران آن کشور بيم دارند چنين وقايع ميتواند ميزان حمايت مردم را از شورشيان طالب زياد سازد.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان بکرات از قواي بين المللي تقاضا کرده است تا جهت جلوگيري از تلفات اهالي ملکي از بيشترين حد احتياط کار گيرند.

در يک انکشاف دیگر، يک عسکر برتانوي در قواي تعاوني امنيتي بين المللي برهبري ناتو ، در اثر انجاريک ماين در جنوب ولايت هلمند کشته شد.

در يک بياينه نظامي گفته شده که اين واقعه در اواخر روز شنبه در لشکر گاه مرکز ولايت نا آرام هلمند رخ داد.

XS
SM
MD
LG