لینک های دسترسی

ايران بخاطر بلند پروازيهای ذروی اش، مورد فشار فزايندۀ قرار گرفته است


غرب برای متوقف ساختن غنی سازئ يورانيوم، مشوق های تازۀ را برای ایران پيشنهاد نموده است، در حاليکه جامعۀ اروپائی تعزيرات جديد اقتصادی را عليه آنکشور نافذ ساخته است.

حکومت رئيس جمهور بُش، به اين نُکته ادامه داده است که موضوع ذروئ ايران از طريق ديپلماتيک حل و فصل شده ميتواند. اما تهديد اقدام نظامی که هرگز به صراحت از آن تذکار نرفته است، بر مانور های سياسی قرار گرفته است.

حرف ها روی موضوع حمله بر ايران، بار ديگر افزایش یافته است. بعضي از تحليلگران عقيده دارند که علت تمرينات اسرائيلي ها، آوردن فشار بر ايالات متحده در اقدام عليه ايران است.

کين کتسمن که يک تحليل گر خدمات تحقيقاتئ غير حزبي در کانگرس ايالات متحده روي موضوع ايران است اظهار ميدارد که بي حوصله گئ اسرائيل در رابطه با ناکامی روي حل قضيۀ ذروئ ايران، روبه افزايش است.

تحليل گران نظامی ميگويند، اسرائيل بدون همکارئ ايالات متحده بر ايران حمله کرده نميتواند.

XS
SM
MD
LG