لینک های دسترسی

بش  - امضای لايحه بودجهٌ يکصد و شصت و دو میلیارد دالری برای عراق و افغانستان


رئيس جمهور بش لايحهٌ بودجهٌ يکصد و شصت و دو مليون دالري را براي مصارف جنگ عراق و افغانستان امضاٌ نموده است که تاريخ خروج عساکر را تعين نمي نمايد.

رئيس جمهور بش طي بيانيهٌ امروز دو شنبه در قصر سفيد گفت کشور در مبارزه باقي خواهد ماند. وي گفت ايالات متحدهٌ امريکا مديون عساکر خود است تا از آنها سپاسگزاري نمايد و از هيچ نوع کمک مضايقه ننمايد.

اين بودجهٌ جديد مصارف جنگ عراق و افغانستان را تا بعد از انتخاب رئيس جمهور جديد در ماه جنوري سال ۲۰۰۹ مي پردازد.

مجلس سناي امريکا هفتهٌ قبل با اکثريت آرا لايحهٌ کمک هاي مصارف جنگي را تصويب نمود. مجلس نماينده اين لايحه را در اويل اين ماه قبول نموده بود.

آقاي بش جداً تلاش هاي دموکرات ها را در مورد تعين تاريخ اخراج عساکر از عراق رد نمود.

XS
SM
MD
LG