لینک های دسترسی

سردار جنرال عبدالولی وفات نمود


اعلامیه مطبوعاتی

10 سرطان 1387 برابر با 30 جون 2008

دفتر سخنگوی ریس جمهور

سردار جنرال عبدالولی وفات نمود

ارگ ریاست جمهوری، کابل: سترجنرال ارکان حرب سردار عبدالولی فرزند مارشال شاه ولی خان و داماد و پسر کاکای مرحوم اعلیحضرت بابای ملت به اثر بیماری که عاید حالش بود، امروز در شهر دهلی پایتخت هند داعی اجل را لبیک گفت.

(انالله و انالله راجعون)

سترجنرال عبدالولی درسال 1303 هجری خورشید در کابل تولد شد و تحصیلات خود را در اکادمی نظامی فرانسه به سویه بکلوریا به پایان رساند .او سپس به انگلستان سفر نموده و به پوهنتون "کیمبرلی" شامل شد. او بعداٌ از حربی پوهنتون "سند هرست" انگلستان سند فراغت بدست آورد.

او در برگشت به کشور در قلعه جنگی به حیث قوماندان تولی مقرر شد. موصوف همچنان به حیث قوماندان کندک، رئیس ارکان قول اردوی مرکزی و سپس به صفت قوماندان قوای مرکز اجرای وظیفه نمود. موصوف همچنان به حیث مشاور ارشد بابای ملت در امور ملی و بین المللی ایفای وظیفه نموده است.

سردار عبدالولی پس از کودتای سال 1352 دو سال زندانی شد و بعد از رهایی ترک وطن نموده، به کشور ایتالیا پناهنده گردید.

وی قبل از هجرت و ترک افغانستان به رتبهء تورن جنرالی رسیده بود. سردار عبدالولی، پس اینکه به کشور برگشت، از سوی حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، رتبهء سترجنرالی را دریافت کرد و به مدال عالی دولتی هیواد مفتخر شد. موصوف همچنان در واپسین دوره کاری خویش به حیث عضو کمیسیون آماده گی برای تدویر امن منطقوی ایفای وظیفه نمود.

وی یکجا با مرحوم اعلیحضرت بابای ملت در سال 1381 به کشور برگشت و طی چند سال گذشته در حرم سرای ارگ ریاست جمهوری زنده گی می نمود.

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر وفات سترجنرال سردار عبدالولی عمیقاٌ متاثر شده و مراتب تسلیت و همدردی خویش را به اعضای خانواده، دوستان و مردم افغانستان ابراز می کند و از بارگاه خداوند بزرگ مسئلت دارد، تا جایگاه ایشان را بهشت برین گرداند.

حامد کرزی با ستایش از خدمات شایانی که سترجنرال عبدالولی در زمان حیاتش به اردوی افغانستان و مردمش انجام داده است گفت: سترجنرال عبدالولی از جملهء مردان غیوری بود که در راه خدمت به خاک و سرزمین خویش از هیچ نوع تلاش و جانفشانی دریغ نکرد.

رئیس جمهور همچنان گفت که موصوف با عشقی که به وطن و دیارش داشت به محض تاسیس اداره موقت به وطن برگشت و از طریق ملاقات ها و دیدار با بزرگان و متنفذین نقاط مختلف کشور در تحکیم وحدت ملی و همبستگی مردم افغانستان تلاش کرد.

قرار است، جنازه مرحوم سترجنرال سردار عبدالولی در روز های آینده به منظور خاکسپاری در حضیرهء آبایی شان به کابل انتقال داده شود.

دفتر سخنگوی رئیس جمهور

XS
SM
MD
LG