لینک های دسترسی

تلفات عساکر امریکایی و ناتو در افغانستان 'بیشتر'  نسبت به عراق


گزارش شده است که در افغانستان، عساکر ايالات متحده و ناتو در ماه جون، بمقايسۀ عراق، تلفات بیشتی داشته اند.

باساس يک صفحۀ انترنتي که ارقام تلفات عساکر خارجي را در عراق تعقيب ميکند،حداقل ۳۱ تن از عساکر بين المللي در ماه جون کشته شده اندکه شامل ۲۹ امريکايي ميگردد.

گزارش ميرساند که حد اقل ۴۵ عسکر بين المللي در عين ماه در افغانستان کشته شده اند.

تعداد عساکردر عراق،بيش از دو چند تعداد عساکر در افغانستان است .

جنگ پنج ساله درعراق باعث تلفات بيش از چهارهزار عسکر امريکايي شده است. ده ها هزار عسکر عراقي و افراد ملکي نيز در اين جنگ جانشان را از دست داده اند.

XS
SM
MD
LG