لینک های دسترسی

نظر بند رهبران جدايي طلب کشمير هند


مقامات در کشمير هند مي گويند، بخاطر جلوگيري از اعتراضات روي انتقال پلان شدۀ يک قطعه زمين به يک معبد هندوان، رهبران ارشد جدايي طلب کشميري را تحت نظر بند در منزل قرارداده اند.

پوليس ميگويد،آنهايي که امروز سه شنبه تحت نظر بند قرارداده شده اند شامل ميرواعظ عمر فاروق و محمد ياسين ملک ميباشند.

مقامات امروز در جمو ، جهت متفرق ساختن اعتراض کنندگان از اسلحه گرم کارگرفتند. حد اقل سه تن زخمي شده است.

در حاليکه مظاهرات وارد در نهمين روز شد، مکاتب و مغازه هاي کسب و کار همه مسدود بودند.

حکومت اعلام داشت که پلانها براي تسليمي ۴۰ هکتار زمين را به يک شرکت مذهبي هندو فسخ ميکند. اما فعالين ميگويند به اعتراضات شان تا زماني که يک فرمان رسمي فسخ انتقال صادر شود،دوام خواهند داد.

اين منطقۀ هماليه بخصوص براي هندوان خاص تلقي ميشود بخاطريکه در آن مغارۀ يک قنديل يخ موجود است که هندوان آنرا بحيث شيڤا رب النوع مذهبي شان تلقي ميکنند.

جدايي طلبان کشميري ميگويند انتقال زمين توطئۀ بخاظر تغير نماي آن منطقه ميباشد.

XS
SM
MD
LG