لینک های دسترسی

افغانستان از عملیات جاری اردوی پاکستان در خیبر استقبال میکند


همایون حمید زاده، سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید حکومت افغانستان از عملیات جاری اردوی پاکستان در منطقهء قبایلی خیبر استقبال میکند.

وی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی افزود که مقامات افغان خواستار دوام چنین عملیات نظامی علیه طالبان محلی میباشند.

وی از اردوی پاکستان خواست تا ساحهء این عملیات نظامی را به نقاطی که در آنجا پناه گاه های طالبان مسلح قرار دارد، نیز وسعت بخشد.

سخنگوی رئیس جمهور افغانستان قتل دو افغان را در منطقهء باجور از سوی طالبان محلی محکوم نموده و آنرا کار غیر انسانی خواند.

وزارت خارجهء افغانستان به روز دوشنبه شارژدافیر پاکستان مقیم در کابل را احضار نموده و در رابطه با این موضوع اعتراض نامهء رسمی ای را به وی تسلیم نمود.

XS
SM
MD
LG