لینک های دسترسی

حزب الله به تبادلۀ اسرا با اسرائيل توافق کرده است


رهبر حزب الله، جناح شيعۀ مخالف حکومت لبنان ميگويد گروۀ مربوط او بيک معاملۀ تبادلۀ اسرا با اسرائيل موافقه کرده است.

حسن نصرالله، طي يک بيانيه که از طريق تلويزيون منتشر شد گفت حزب الله دو عسکر اسرائيلي را که اظهار عقيده ميشود مرده باشند، در بدل رهائي پنج زنداني لبناني در اسرائيل به آن کشور تسليم ميکند. هنوز معلوم نيست که اين تبادلۀ اسرا چه وقت صورت خواهد گرفت.

حکومت اسرائيل بروز يکشنبه باين معامله موافقه نمود که زندانيان لبناني را در بدل تسليمي اجساد دو عسکر اسرائيلي که در سال ۲۰۰۶ طي يک حمله از فراز سرحد اسير گرفته شده بودند، آزاد کند. ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل گفته است که بعقيدۀ او اين دو عسکر مرده اند.

در يک انکشاف ديگر امروز، حکومت برتانيه پلاني را اعلام کرد که تمام جناح نظامي حزب الله را در فهرست سازمان هاي ممنوعۀ دهشت افگني قرار دهد.

وزارت داخلۀ برتانيه اين گروۀ تندرو شيعه را به کمک به دهشت افگني در عراق و قلمرو فلسطيني متهم کرد.

XS
SM
MD
LG