لینک های دسترسی

موگابي از قطعنامۀ اتحاديۀ افريقائي استقبال کرد، جبهۀ مخالف مذاکرات را رد نمود


رابرت موگابي، رئيس جمهور زمبابوي از يک قطعنامۀ اتحاديۀ افريقائي که خواستار مذاکره روي تشکيل يک حکومت وحدت دران کشور ميشود، استقبال کرد ولي حزب عمدۀ مخالف حکومت زمبابوي ادامۀ ميانجي گري را رد نمود.

سيخان يي سو اند لوڤو Sikhanyiso Ndlovu ، وزير اطلاعات زمبابوي، ميگويد رابرت موگابي، رئيس جمهور، طوري که بروز يکشنبه در بيانيۀ آغاز کارش گفت، براي مذاکره جهت حل و فصل مشکلات کشور، آماده است.

اين قطعنامۀ اتحاديۀ افريقائي خواستار ادامۀ ميانجي گري اي گرديد که در قبال انتخاب مجدد آقاي موگابي، بتشکيل يک حکومت وحدت در زمبابوي منجر گردد.

اما مورگن چنگيراي، که رهبري جنبش براي تغير ديموکراتيک، حزب عمدۀ مخالف حکومت را بعهده دارد، گفت ادامۀ مذاکرات بي مفهوم خواهد بود مگر اينکه اتحاديۀ افريقائي يک ميانجي ديگر را براي اين عمليه تعيين کند.

چنگيراي، که امروز در هراري، پايتخت زمبابوي صحبت ميکرد، ميگويد تابو مبکي، رئيس جمهور افريقاي جنوبي که ميانجي بحران سياسي زمبابوي است بمقابل موگابي از نرمش کار ميگيرد.

اين رهبر مخالفين همچنان گفت هرنوع مذاکرات جديد بايد بهدف نهائي انتخابات جديد براه بيفتد.

XS
SM
MD
LG