لینک های دسترسی

رانندۀ فلسطيني، سه نفر را در بيت المقدس کشت.


مقامات اسرائيلي ميگويند يک مرد فلسطيني بلدوزري را که در بيت المقدس ميراند، بر يک تعداد وسايط و افراد اصابت داده، حد اقل سه نفر را کشته و ۴۵ تن ديگر را زخمي ساخت.

مقامات ميگويند بلدوزر که در جادۀ عمدۀ جفا در بيت المقدس در حرکت بود، بيک بس اصابت داده شد و سبب سرنگوني آن گرديده و همچنان با چندين موتر ديگر نيز اصابت کرد. يک عسکر اسرائيلي عاقبت خود را بداخل بلدوزر رسانيده راننده را بضرب گلوله کشته و آن ماشين ساختماني را متوقف ساخت.

يک سخنگوي پوليس بصداي امريکا گفت اين واقعه يک حملۀ دهشت افگني بود.

او ميگويد که راننده يک مرد فلسطيني با کارت هويت از بيت المقدس شرقي بود. پوليس ميگويد کوشش ميکند تا معلوم نمايد که آيا اين مرد به تنهائي عمل کرده بود يانه.

تندروان فلسطيني مربوط حماس و جهاد اسلامي ميگويند آنها مسؤل اين حمله نبودند. اما يک سخنگوي حماس آن واقعه را يک عکس العمل طبيعي به تعرض اسرائيلي ها بر فلسطينيان خواند.

XS
SM
MD
LG