لینک های دسترسی

انفجار در چين ۱۲ نفر را مجروح ساخت


وسايل نشراتي دولتي چين گزارش ميدهد که مردي در ولايت جنوبي هونان در يک حملۀ انتقامي، دو بوتل گاز تحت فشار را منفجر ساخته ۱۲ نفر را مجروح ساخت.

آژانس خبرگزاري سينهواي چين ميگويد اين مرد بوتل هاي گاز را مشتعل ساخته و آنرا توسط موتر بيک عمارت دولتي در شهرک ژانگ جياجي در ولايت هونان منتقل ساخت.

او بسرعت دستگير گرديد و تحت توقيف قرار داده شد. يک تحقيقات مقدماتي روشن ساخت که اين مرد بخاطر تخريب يک ساختمان غيرقانوني ملکيت او خشمگين بود.

همچنان امروز، مقامات در چين ميگويند تعداد تلفات حملۀ ديروزي توسط کارد در يک ماموريت پوليس در شانگهاي بعد ازان به شش نفر رسيد، که يک فرد ديگر پوليس از اثر جراحاتش وفات يافت.

بروز سه شنبه، يک مرد بيکار مسلح بکارد، بيک ماموريت پوليس حمله برد. گزارش ها مشعر است که او به پوليس گفت از توقيفش در سال گذشته باتهام سرقت بايسکل، انتقام ميگيرد.

XS
SM
MD
LG