لینک های دسترسی

فلسطينيان بر گذرگاۀ سرحدي مصر هجوم بردند


فلسطينيان در گذرگاۀ رفح بين مصر و باريکۀ غزه تصادم کرده اند.

شاهدان عيني ميگويند وقتي صرف يک عدۀ محدود فلسطينيان اجازه يافتند بمصر داخل شوند، فلسطينيان خشمگين بر محافظين سرحدي سنگ پرتاب کردند. حد اقل شش فرد پوليس مجروح گرديدند.

پوليس عليۀ فلسطينيان از لوله هاي فشار آب استفاده کرد.

مصر اين گذرگاه را بروز سه شنبه باز کرد تا به فلسطينياني که محتاج تداوي هستند و در غزه اين خدمات فراهم نميشود، اجازۀ ورود بدهد.

مصر گذرگاۀ رفح را از وقتي مسدود نگهداشته که حماس کنترول غزه را بيش از يک سال قبل بدست گرفت.

XS
SM
MD
LG