لینک های دسترسی

بش: در افغانستان جنگی سختی جريان دارد


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده ميگويد ماۀ جون براي عساکر ايالات متحده و متحدين آن در افغانستان ماۀ دشواري بود، ولي استراتيژي ائتلاف عاقبت کامياب خواهد شد.

آقاي بش ديروز در واشنگتن طي صحبت با خبرنگاران گفت افزايش در تلفات عساکر ائتلاف شايد بخاطري بلند باشد که آنها جنگ را بمحلي که دشمنان قرار دارند انتقال داده اند. او گفت ماۀ جون براي طالبان نيز ماۀ دشواري بود.

جان کراداک، جنرال امريکائي و قوماندان عمومي ناتو در اروپا از متحدين ايالات متحده در ناتو تقاضا کرد که تجهيزات ببيشتر، مخصوصاً هليکوپتر و طيارات اکتشافي فراهم کنند و قيود را بر عساکر شلن رفع نمايند.

ادميرال مايک ملن، قوماندان ارشد نظامي ايالات متحده اعتراف کرد که در افغانستان عساکر کافي ائتلاف وجود ندارد که اراضي اي را که از طالبان متصرف ميگردد، حفظ کنند.

او گفت ناتو شايد هرگز نتواند عساکر کافي باين منظور فراهم نمايد و علاوه کرد که عساکر امريکائي بايد اين خلا را پر کنند.

جورج بش، رئيس جمهور تعهد کرد که تا ختم سال جاري عساکر بيشتري را به افغانستان سوق بدهد.

طبق يک خبر ديگر، غلام دستگير آزاد، والي نيمروز گفت يک بم گزار انتحاري کاروان وسايط حامل او را هدف قرار داده سه محافظش و حد اقل يک نفر ملکي را بقتل رسانيدند.

ساعت ها قبل، قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده گفت يکي از هليکوپترهاي آن قوا در ولايت لوگر سقوط داده شد. مقامات گفتند پيلوت ها، هليکوپتر را فرود آورده و قبل ازانکه آتش بگيرد تخليه کردند.

همچنان بروز چهارشنبه، ناتو گفت يک بم گزار انتحاري سوار بر موتر بر يکي از گزمه هاي آن قوا در سپين بولدک قندهار حمله کرد. مقامات افغاني ميگويند درين حمله دو عسکر کانادائي، سه فرد پوليس افغاني و دو نفر ملکي مجروح شدند.

XS
SM
MD
LG