لینک های دسترسی

وزارت مبارزه با مواد مخدر ۱۴ ولایت افغانستان را در قسمت سرک سازی کمک میکند


وزارت مبارزه با مواد مخدر ۱۴ ولایت کشور را در بخش ساختن ۱۱۸ کیلو متر سرک کمک مینماید. صندوق وجهی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ۲۱.۳ میلیون دالر کمک را تعهد نمود تا ولایاتی که کشت تریاک در آن کاهش یافته است، تحت برنامه های بازسازی بیشتر قرار گیرند.

این پروژه ها از طریق وزارت انکشاف دهات تا دوسال آینده به بهره برداری سپرده میشود.

همچنان ۲.۳ میلیون دالر دیگر نیز از جانب وزارت مبارزه با مواد مخدر به خاطر ساختن سرک ولسوالی چمتال ولایت بلخ اختصاص داده شد.

XS
SM
MD
LG