لینک های دسترسی

واشنگتن پست: رقم تلفات عساکر امریکایی در افغانستان افزایش یافته است


رقم تلفات امریکاییان در افغانستان افزایش یافته است عنوان مقاله یی است که روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسانده است:

این روزنامه گزارش اخیر وزارت دفاع ایالات متحده مبنی بر وضعیت جنگ عراق و افغانستان و حضور نیروهای ایالات متحده دراین دو کشور خصوصا افزایش خشونت ها و افزایش تلفات نیروهای ایالات متحده درماه های اخیر را به بررسی گرفته است.

این روزنامه ضمن اقتباس بعضی از قسمت های گزارش مذکور نظر چند تن از کارشناسان مسائل افغانستان را دربارهء این گزارش، خصوصا بلند رفتن تعداد تلفات نیروهای امریکایی طی ماه های اخیر انعکاس داده است.

در گزارش اخیر وزارت دفاع ایالات متحده که بنا به در خواست کنگرس این کشور تهیه شده است به نقل از مقامات وزارت دفاع ایالات متحده و کارشناسان امور افغانستان نوشته شده است که تعداد 28 کشته شده امریکایی در ماه اخیر نشان دهنده یک شورش مجدد تازه طالبان افراطی است که تقریبا هفت سال قبل توسط نیروهای ایالات متحده ازقدرت برانداخته شدند.

واشنگتن پست ادامه داده به نقل از همین مقامات و کارشناسان نوشته است که افزایش در تلفات عساکر نباید تنها پیمانه سنجش جنگ روز افزون درافغانستان باشد، بلکه به اعتقاد مقامات وزارت دفاع و کارشناسان امور افغانستان حملات مداوم طالبان بر واحدهای نظامی و غیرنظامیان، مساعی بین المللی و ایالات متحده در کمک به حکومت افغانستان را در جهت امن ساختن این کشور خنثی کرده است.

روزنامه مذکور به نقل از بارنت آر. روبین، کارشناس امور افغانستان در پوهنتون نیویورک نوشته است که آنچه افزایش حملات طالبان و افزایش تلفات عساکر امریکایی به آن اشاره دارد آن است که مخالفین موثرتر می شوند.

آنها درساحات بیشتری حضور پیدا می کنند، بهتر سازمان دهی شده اند، بهتر تمویل شده اند و یک استراتژی دائمی دارند، در همه ابعاد وضعیت استراتژیکی آنها بهبود یافته است.

واشنگتن پست از رابرت گیتس ، وزیر دفاع ایالات متحده نقل کرده است که ماه گذشته زمانی بسیار دشوار بوده است.

به نوشته این روزنامه، این گزارش به درخواست کنگرس از وزارت دفاع، افزایش خشونت درسال 2008 را پیش بینی کرده بود.

روزنامه ادامه داده نوشته است نیروهای ایالات متحده و بین المللی درحال نبرد، هم با طالبان درسنگر است و هم با گروه های افراطی به شمول القاعده که از ساحات قبایلی پاکستان برای استخدام جنگ جویان و ارسال آنها به افغانستان از سرحد استفاده میکند، درجنگ است.

واشنگتن پست دراین مقاله اش به قلم جاش وایت همچنین نوشته است مقامات وزارت دفاع به اوضاع درپاکستان به حیث یک مشکل اشاره دارند. چنانچه حکومت پاکستان فشاربرتندروان در بسیاری از ساحات قبایلی خارج ازسیطره حکومت را کاهش داده است شورشیان تحرکات وحملات شان را افزایش داده اند.

این روزنامه به نقل از سث جانز، کارشناس امور افغانستان در موسسه تحقیقاتی راند کورپوریشن نوشته است برخی از ساحات مثل ولایت هلمند افزایش خشونت را شاهد بوده است زیرا عساکر ایالات متحده به ساحات تحت کنترول شورشیان نقل مکان کرده است. ولی دربرخی ساحات روستایی شورشیان داخل منطقه شده اند و با نفوذ اندک حکومت یا بدون نفوذ حکومت مواجه هستند.

واشنگتن پست سخنان جانز را ادامه داده نوشته است همچنان که ارقام تلفات عساکر امریکایی را ماه به ماه دنبال می نمایید شما شاهد یک فراز ونشیب درسطح خشونت می باشید.

این جای شگفت نیست که دربهارو تابستان ما شاهد افزایش حملات باشیم.به باور این کارشناس امور افغانستان بزرگترین نگرانی سطح محض افزایش خشونت از سال 2002 بدینسو می باشد. به باور وی بزرگترین نگرانی این است که سطح خشونت نسبت به هر وقت دیگر بلند تر رفته است.

واشنگتن پست نهایتا درمقاله اش نوشته است برخی از کارشناسان به شمول وزارت دفاع ایالات متحده می گوید این جنگ درافغانستان احتمالا قبل ازاینکه آرام شود به سمت خشونتِ بیشتر برود. واین به آن معنا است که رییس جمهور بعدی ایالات متحده یک جنگ خونین فزاینده یی را به ارث خواهد برد.

روزنامه نیویورک تایمز نیز گزارش اخیر وزارت دفاع ایالات متحده را مهم دیده به بررسی آن پرداخته است.

این روزنامه بیشتر به گزارشاتی که وزارت دفاع درمورد افزایش میزان تلفات عساکر امریکایی در افغانستان و تحرکات بیشتر طالبان درافغانستان آمده، توجه اش را مبذول داشته به نقل از جنرال جفری جی اسکلوسر نوشته است حملات تندروان برعساکر ائتلاف ازماه جنوری تا ماه می در مقایسه با همین دوره از سال گذشته 40 درصد افزایش داشته است.

روزنامه ادامه داده نوشته است هنوز هم قوماندانان امریکایی درکابل و مقامات نظامی درواشنگتن گفته اند سطح نیروی ائتلاف پایین باقی می ماند.روزنامه به نقل از جنرال دن مک نیل که قوماندان ارشد قوای ائتلاف در افغانستان بود نوشته است که او هشدار داده بود که پاکستان تقریبا برای ریشه کنی جنگجویان تندروان ماورای سرحد کوهستانی با افغانستان به اندازه کافی عمل نکرده است.

این روزنامه درختم مقاله اش نوشته است که مقامات نظامی و استخباراتی امریکا تقریبا همه درمورد عوامل تقویت شورشها درافغانستان بریک نظر موافق اند: و آن توانایی گروه های تندرو برای فعالیت بدون مجازات نسبی درداخل ساحات قبایلی پاکستان میباشد. مقامات می گویند این گروه ها از ساحات قبایلی به حیث یک پایگاه و جایگاه حمله ماورای سرحد به افغانستان استفاده می کنند.

XS
SM
MD
LG